Contactgegevens

Contactgegevens

Tielweg 16
2803 PK GOUDA
Tel. 0182-543676

Wettelijke verplichte informatie Paraplufonds

Prospectus paraplufonds Downloaden
Principles of fund governance Downloaden
AFM Vergunning Downloaden
Jaarverslag Beheerder 2016 Downloaden
Jaarverslag Fondsen 2016 Downloaden
Jaarverslag Bewaarder 2016 Downloaden
Halfjaarverslag Beheerder 2016 Downloaden
Halfjaarverslag Fondsen 2016 Downloaden
Halfjaarverslag Beheerder 2017 Downloaden
Halfjaarverslag Fondsen 2017 Downloaden

 

 

 

Van alle verplichte informatie wordt op verzoek een afschrift verstrekt tegen kostprijs

Copyright 2018 OVMK Vermogensbeheer